Kasen stacking her bowls

Kasen from the side

Kasen in her first Christmas program

Kasen before seeing Santa

Kasen and the Christmas tree

Kasen after seeing Santa

Kasen at her school party

Kasen at her school party

Kasen at her school party

Kasen at Papa and Nan's

Kasen at Papa and Nan's

Kasen at Papa and Nan's

Kasen opening presents Christmas morning

Kasen and Marley at the keyboard

Kasen cooking in her kitchen

Christmas Card 2005